Afscheidsdienst De Horst Sibculo

De verhalen die Jezus vertelde en ook zijn manier van doen, schudden mensen wakker. Mensen komen door Jezus tot de ontdekking, dat het leven méér is dan alleen maar opstaan en slapen gaan, eten en drinken. Het leven is ook méér dan naar school of naar je werk gaan, sporten, tv. kijken en een paar keer per jaar op vakantie naar het buitenland.

 

Jezus maakte de mensen duidelijk dat het leven er niet alleen maar is voor je zelf, maar dat je open moet staan voor de ander, en samen met elkaar gaat werken aan een wereld zoals God die bedoeld heeft.

De basis van Onze kerk, onze toekomst. De Circle of live, waardoor je het ene achterlaat en het andere als nieuw leven ontvangt. Een gedaante wisseling waarbij de standaard verdwijnt. Een gedaante wisseling waarbij er een nieuwe lente ontstaat, waarin alles, dat door God gezaaid is opnieuw zal bloeien.

 

In dit teken staat vandaag ook het afscheid van De Horst. Er ontstaat een nieuw leven. Een nieuw leven voor De Horst en een nieuw leven voor Onze Kerk. De kracht is om niet te denken in bedreigingen, maar om te denken in kansen, te denken aan onze toekomst.

 

Wat een bijzonder moment dat ik hier vandaag mag staan. Ik neem u even mee naar augustus 1961. De opening van de toenmalige kleuterschool aan de Schoolstraat 4 te Sibculo.

De jongste kleuterklas staat er met een meters lange (met zilveren papier ingepakte sleutel) om officieel de kleuterschool te openen. Diverse  functies heeft de voormalige kleuterschool door de jaren heen gehad. Later vergroot en uitgebreid met multifunctioneel centrum De Horst. Vandaag opnieuw een gedaante wisseling.

Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om alle mensen die bijgedragen hebben aan de doorontwikkeling van kleuterschool naar multifunctioneel centrum De Horst hartelijk te danken. Hierbij denk ik met name aan de mensen die het voortouw hebben genomen bij het ontstaan van De Horst. Alle vrijwilligers, maar ook u allen die hebben bijgedragen, zo zijn er nog een aantal namen op de stenen geplaatst nabij de voormalige bar opening. Het bestuur van De Horst wil ik graag hartelijk danken voor de goede samenwerking.

Van elkaar wisten we al lang dit moment een keer zou komen. Ik ben van Harte blij dat De Horst dit ook ziet als een nieuwe uitdaging. Ze hebben de handschoen voortreffelijk opgepakt. Zonder verder reclame te maken voor De Horst, zou het welkom zijn dat je niet alleen een vriend bent van de kerk, maar ook dat je een vriend kunt worden van de Horst. Beseffende dat we elkaar , gisteren, vandaag, maar ook morgen nodig hebben zodat er een verbindende factor ontstaat tussen het Geestelijke  en maatschappelijke leven in Sibculo.

 

Voorzitter Hervormde Gemeente

Herman Bakhuis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.