Ambtsdragers conferentie

Aan alle ambtsdragers van de PKN-gemeenten, Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de classis Hardenberg en Ommen.

Hierbij nodigen wij u uit voor: Ambtsdragers conferentie die D.V. zal worden gehouden op donderdag 11 oktober 2018 in “de Esch” te Hardenberg (Hessenweg 47a). Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur. Spreker voor deze avond is: drs. F.S.L. Koopmans, medewerker De Hoop GGZ, onderzoeker bij het Kennisinstituut Christelijke GGZ

Thema: ‘Depressiviteit: oorzaken, behandeling en de taak van de kerk’.

Samen willen wij deze avond nadenken over depressies. Een ervaringsdeskundige zal vertellen over zijn depressie. Ook willen wij onderling van gedachten wisselen.

De agenda is aanwezig in de zaal. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. In verband hiermee wij u willen vragen of u het in uw plaatselijk kerkblad wilt vermelden. Er zal deze avond een boekentafel zijn.

Wilt u zich telefonisch en het liefst per email opgeven bij het onderstaande adres voor 8 oktober.

Met een hartelijke groet,
Namens het comité van voorbereiding,

Gineke Peltjes
v. Royensweg 53
7691 BR Bergentheim
0523 300854
06-30955705
ginekepeltjes@gmail.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.