Ambtsdragersverkiezing 2021 - PKN Sibculo-Kloosterhaar

Ambtsdragersverkiezing 2021

Vanaf zondag 3 januari kunt u als belijdend gemeentelid van de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar uw stem uit brengen voor nieuwe ambtsdragers. We zoeken ouderlingen, diaken en kerkrentmeesters. U vindt de vacatures en de lijst met de huidige kerkenraad/college leden bijgevoegd op het (digitale) stembiljet.

U kunt u stem digitaal uit brengen via de link in deze nieuwsbrief of rechtstreeks via de website. Hier vindt u ook de nadere uitleg over het stemmen. Alle leden uit een gezin kunnen hun stem uitbrengen. Dus niet één stembiljet per gezin, maar voor alle belijdende leden uit het gezin een (digitaal) stembiljet.

Wilt u liever uw stem op papier uitbrengen? Dan kunt u via de scriba een stembiljet aanvragen of er één mee nemen vanuit de kerk. De stemming sluit op zondag 17 januari om 12.00 uur.