Ambtsdragersverkiezingen

Ambtsdragersverkiezingen Hervormde Gemeente 2019

Op zondag 10 februari beginnen de ambtsdrager verkiezingen voor de Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo.

Stemformulieren

De stemformulieren zijn worden op zondag 10 februari vóór de dienst uitgereikt en liggen ook komende zondag 17 februari klaar om mee te nemen. Het formulier is gemaild naar de bekende mailadressen om thuis uit te printen voor ieder belijdend lid binnen uw gezin. Maar, denk bijvoorbeeld ook aan de leden in uw buurt die ziek zijn en evt. uw eigen ouders en ouderen die buiten Kloosterhaar en Sibculo wonen. Mocht u geen stembiljet hebben ontvangen, laat het dan even weten bij uw wijkouderling of ds. v.d. Griend.

Inleveren stemformulieren

Het ingevulde stembiljet kunt u op 17 en 24 februari in de Fredrikskerk inleveren bij één van de ambtsdragers of uiterlijk 24 februari inleveren bij Petra Tellen, Alexandra Wind of ds. van de Griend

Wij bevelen de verkiezing van harte bij u aan en hopen dat u allemaal wilt meedenken en meebidden over de invulling van de vacatures binnen de kerkenraad.