Geven

Goed om te weten, is dat Onze Kerk een ANBI keurmerk heeft. Giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Wil je financieel meebouwen? Je kunt bijvoorbeeld een gift overmaken via een bankoverschrijving.

Slim geven

Veel mensen geven gul aan onze gemeente. Zowel door het jaar heen, als tijdens speciale momenten zoals het eindejaarsgift. We willen je graag helpen om zo slim mogelijk te geven, zodat je zoveel mogelijk terug krijgt van de Belastingdienst. Daarvoor zijn een aantal verschillende opties. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met onze kerkrentmeesters.

ANBI

De “Gereformeerde Kerk Sibculo” en de “Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo” zijn per 30-06-2019 gefuseerd in de ”Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar”. Beide gemeentes hadden en hebben een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Drempelinkomen

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.

Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

quotes123

Geef je meer dan 10% van je drempelinkomen per jaar aan goede doelen, dan is het slim om andere manieren van geven te overwegen, om voor extra belastingvoordeel in aanmerking te komen.

Waarom geven?

Het is goed om te geven. En geven vanuit het hart krijgt waarde als je dat voor een ander doet, of ergens met liefde in investeert. Zo kun je door te geven in tijd, energie of geld, samen bouwen aan de gemeente.De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. Ze kwamen samen, deelden bezittingen en zorgden dat er voldoende geld was om iedereen binnen de gemeenschap te onderhouden. Niet omdat het moest, maar omdat ze ervoor kozen om op die manier te leven. Net als Jezus: gul, ruimhartig en met passie.

Doe mee

We hopen dat je als lid of gast van Onze Kerk mee wil bouwen aan een gemeente die in het spoor van Jezus de toekomst tegemoet gaat. We dagen je graag uit om de gemeente niet alleen te bezoeken, maar er ook tijd, energie en geld in te investeren. Tijdens de diensten is er een collecte en af en toe wordt er een bijzondere collecte gehouden.

Daarnaast kun je op drie manieren een financiële bijdrage leveren:

– een incidentele bijdrage
– een maandelijkse (vaste) bijdrage
– een periodieke bijdrage

 

De “Gereformeerde Kerk Sibculo” en de “Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo” zijn per 30-06-2019 gefuseerd in de ”Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar”. Ze hebben beide een ANBI-status. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de belasting.

ANBI gegevens

De “Gereformeerde Kerk Sibculo” en de “Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo” zijn per 30-06-2019 gefuseerd in de ”Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar”. Klik op de button om de financiële gegevens te openen

ANBI Gereformeerde Kerk Sibculo

ANBI Hervormde Gemeente Kloosterhaar Sibculo

Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar