Coronavirus COVID-19 attack organism. Corona virus

Corona-update van de kerkenraad

Op 15 maart heeft onze minister president een intelligente Lock down aangekondigd. Sindsdien konden we geen kerkdiensten meer houden. We kunnen gelukkig dankzij de moderne technieken, en internetkanalen en sociale media toch kerkdiensten en zangdiensten blijven volgen. Deze diensten zijn o.a. te vinden op YouTube/ PKN Baalder, ook staan hier avondgedachten door diverse predikanten uit Hardenberg en de regio. Maar we kunnen helaas nog niet samen zijn.

Na de update van de minister president op 6 mei mogen er vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden worden. Op dit moment is nog niet bekend hoe we vorm gaan geven aan de diensten. Nadere informatie en eventuele tussentijdse veranderende maatregelingen zullen bekend gemaakt worden via de nieuwsbrieven.

Velen van ons, en we denken daarbij vooral aan de ouderen en mensen in verpleeghuizen en instellingen zijn eenzaam. Dit omdat ze tot nu toe geen bezoek mogen ontvangen. Allerlei hulpmiddelen worden dan ook aangewend om toch contact met onze dierbaren te kunnen hebben.

Zo kunnen wij in onze gemeente ook geen contact hebben met de oudere en zieke gemeenteleden. In gedachten zijn we bij hen, zo ook bij hen die rouw en verdriet hebben. We zijn hen niet vergeten. Mocht u hulp of bijstand nodig hebben, dan kunt u terecht bij uw wijk ouderling/team en bij de ds. Dorgelo. Laatstgenoemde heeft uiteraard de luisterlijn waar u ook terecht kunt. Bewoners van beide dorpen, wel of geen kerklid, mogen iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met tel. 273736.

Als kerkenraad hebben we de laatste weken onderling zo veel mogelijk contact via WhatsApp en email, en telefoon We overleggen en bespreken onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn. Verder ligt alles stil. Zo ook uiteraard het beroepingswerk.

Wij als kerkenraad wensen u allen Gods zegen, houd afstand, pas goed op u zelf en blijf gezond.