Oproep tot bijwonen laatste gemeenteavond voor de fusie

De Federatie Kerkenraad heeft onlangs al bekendgemaakt dat de classis de voorlopige goedkeuring heeft gegeven tot het samengaan (de fusie) van onze beide kerken tot één kerkgenootschap. 

Een van de laatste stappen is om de beide gemeenten afzonderlijk bijeen te roepen voor een gemeenteavond waarin het samengaan nogmaals aan de orde komt. Vervolgens vergaderen de beide kerkenraden over het ‘kennen en horen” van de gemeente en zullen dan een definitieve beslissing nemen.   Het breed moderamen van de classis Flevoland-Overijssel wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht en vervolgens zullen we dan de definitieve goedkeuring ontvangen.

Bij positief besluit is de verwachting dat de fusiedienst in mei of juni 2019 zal plaatsvinden.  

Om deze laatste stappen te kunnen zetten roepen wij u allen op om de gemeenteavond te bezoeken welke gehouden wordt, voor beide gemeenten gelijktijdig, op woensdag 10 april, aanvang 19.45 uur in

Voor de Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo in dorpshuis ’t Haarschut

Voor de Gereformeerde Kerk Sibculo, in ’t Refter

U bent al vanaf 19.30 uur welkom voor inloop met een kop koffie.

Wij rekenen op een goede opkomst zodat deze laatste stap, breed gedragen, gezet kan worden.

De Federatie Kerkenraad