Update vanuit de FKR

Op 14 november is er een gezamenlijke gemeenteavond gehouden in de Kloosterkerk, waarin we u hebben bijgepraat wordt over alle zaken rondom de fusie. In totaal waren er zo’n 70/75 personen aanwezig. Een mooie opkomst. Een belangrijk onderdeel van deze gemeenteavond was dat we u wilden informeren over de nieuwe wijkindeling (pastorale wijken) in onze beide dorpen. Onze nieuwe kerkelijke gemeente zal worden ingedeeld in 8 wijken. De wijken Noord, Oost, West en Zuid Kloosterhaar en idem de wijken Noord, Oost, West en Zuid Sibculo. Elke wijk bestaat uit meerdere straten en heeft een eigen wijkteam waarvan deel uitmaken de ouderling(en), diaken, jeugd-ouderling(en), contactpersonen. Dit wijkteam onderhoudt contact en organiseert activiteiten met de in de wijk wonende gemeenteleden. Meer informatie hierover kunt u binnenkort vinden op de website van de kerk: www.onzekerk.nu

In de vorige samenspraak hebben we gemeld dat we als FKR alle benodigde documenten bij de Classis Overijssel-Flevoland hebben ingeleverd. Op maandagavond 19 november hebben we bezoek gehad van 2 personen van het Breed Moderamen van de classis om een toelichting op de stukken te geven. Helaas hebben we daarna nog aanvullende en nieuwe vragen gekregen, die vooraf niet bekend waren. Als FKR en voorzitters zijn we ons hierover aan het buigen om tot bevredigende antwoorden te komen, zonder dat dit weer extra (maar vooral teveel) tijd gaat kosten. 

Ook het CCBB (de ‘financiële tak’ van de classis) vroeg om een gezamenlijke meerjarenbegroting van de fusiegemeente. Dit was een aanvullende (extra) vraag en inmiddels is deze begroting opgestuurd. 

Zoals al eerder gemeld blijkt de fusie een erg bureaucratisch proces te zijn waar we helaas doorheen zullen moeten. Als u inzage wilt in de stukken dan kunt u contact opnemen met een van de voorzitters van de kerkenraad of met de scriba van de FederatieKerkenraad, Ria Bolks.

De exacte datum van fusie is nog moeilijk te zeggen, maar we hopen nog steeds dat dit ergens in het voorjaar 2019 worden.

Namens de FKR, de beide voorzitters.