Vanuit de FKR (FederatieKerkenraad)

In de vorige Samenspraak hebben we beloofd iets te vertellen over de kerkdiensten 2019. Dit onderwerp is op de gemeenteavonden van beide gemeentes ook aan de orde geweest. Tijdens de ziekte van ds. Van de Griend – eind 2017, begin 2018 – hebben we noodgedwongen veel zondagse diensten moeten samenvoegen. Als reactie van gemeenteleden hebben we als kerkenraden veel gehoord: ‘wat is het toch fijn om een dienst te vieren, waarbij de kerkzaal goed gevuld is. Het zingen gaat veel beter, er is meer onderling contact en het is voor een predikant veel prettiger voor een volle, dan voor een half volle kerk te preken’. Als kerkenraden waren we het daar mee eens, maar we hadden nog niet lang daarvoor besloten om elke zondagmorgen in elk dorp een dienst te houden. Dit was ook een resultaat van de enquête die in 2017 is gehouden in beide dorpen en daar wilden we niet zo snel van afstappen.

Toch bleef de vraag van gezamenlijke erediensten, met als gevolg een dienst per zondag om en om in de Kloosterkerk en de Frederikskerk, aanhouden. Daarom is het nogmaals ter sprake gebracht op de beide gemeenteavonden. De Federatiekerkenraad heeft vervolgens besloten om vanaf 2019 naar één ochtenddienst te gaan, om en om in de Frederikskerk en in de Kloosterkerk. Behalve wanneer er een ‘bijzondere/vernieuwende dienst’ is gepland. Dan wordt er op die zondag, naast de ‘bijzondere dienst’ ook een ‘traditionele dienst’ gepland. Bij de planning van de diensten 2019 komt het een enkele keer voor dat er 2 keer achter elkaar in de Kloosterkerk een dienst gepland staat of 2 keer achter elkaar in de Frederikskerk. Dit heeft te maken met de verdeling van de bijzondere diensten over beide kerkgebouwen. Maar over het gehele jaar gezien zijn de diensten in beide kerkgebouwen in evenwicht.

In de volgende Samenspraak meer.

Namens de FKR, de beide voorzitters.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.